Hyfforddiant Llythrennedd Ffilm (Ysgol Pwll Coch)

This event has now happened

Face to Face Training
Face to Face Training

Time

15:45 - 17:15

Date

Wed 16 Jan 2019

Location

Ysgol Gynradd Pwll Coch,
Lawrenny Avenue,
Canton,
Cardiff,
CF11 8BR

Cost

£15.00

Age Range

All ages

"Mae angen I blant a phobl ifanc ddysgu sut I wneud mwy na defnyddio technoleg yn unig a datblygu'r wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen I ymwneud â'r dechnoleg honno mewn ffordd greadigol fel dysgwyr ac fe aelodau o weithlu technegol gymwys y dyfodol" - Yr Athro Donaldson, Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu yng Nghymru

Mae Into Film yn elusen addysg sy'n rhoi lle canolog i ffilm ym mhrofiad dysgu a phrofiad diwyllianol plant a phobl ifanc. Drwy gydweithio a'r sector addysg, ein nod yw gwella cyrhaeddiad a chefnogi addysg sy'n cydio, drwy ddarparu:

- hyfforddiant DPP i ddefnyddio ffilm a chreu ffilm mewn ffyrdd addysgiadol

- adnoddau addysgol sy'n eich helpu chi i ddefnyddio ffilm yn yr ystafell dosbarth

- digwyddiadau wedi'u harwain gan y diwydiant sy'n ysbrydoli, yn ehangu gorwelion ac yn datblygu dyheadau

- yr genofgaeth I gynnal clwb ffilm allgyrsiol rheolaidd

Mi fydd y sesiwn yn cyflwyno cyfres o weithgareddau arbennig er mwyn helpu myfyrwyr i ddadansoddi a deall ffilm. Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu am bwysigrwydd y 2Ll, 2C, 2S (lleoliad, lliw, cymeriad, camera, sain a stori) a chyflwynir syniadau ichi ar sut i ddefnyddio gweithgareddau trin a thrafod ffilm i gefnogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, hogi eu creadigrwydd a'u harfogi i greu ffilmiau eu hunain yn y dyfodol.

 Bydd y sesiwn yn ffocysu ar adnodd newydd Into Film Cymru  - Pythefnos o Ffilm; sydd wedi'i deilwra i gefnogi athrawon i gyflwyno ffilm dros gyfnod o bythefnos.

Mae Pythefnos o Ffilm wedi'i rannu'n chwe adran sydd wedi'u diffinio gan athrawon ar sail eu harferion yn yr ystafell ddosbarth:

  • Darogan
  • Dod i gasgliad
  • Darllen a Deall
  • Ysgrifennu
  • Cynllunio a Chyflwyno
  • Creu ffilm a dathlu

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda cardiff@intofilm.org

This CPD Session will look at Film Literacy in the Classroom and run in Welsh, please contact cardiff@intofilm.org for information on other events in your area.

How to get there

Hyfforddiant Llythrennedd Ffilm (Ysgol Pwll Coch)
Ysgol Gynradd Pwll Coch,
Lawrenny Avenue,
Canton,
Cardiff,
CF11 8BR
training promo

Arrange Your Own Training

We can come directly to your school, youth or community group to provide training.

Contact Into Film