Ffilm yn y Dosbarth (Ysgol Aberteifi)

This event has now happened

Face to Face Training
Face to Face Training

Time

15:45 - 17:15

Date

Tue 14 May 2019

Location

Ysgol Gynradd Aberteifi,
Napier St,
Aberteifi,
Ceredigion, Wales,
SA43 1EH

Cost

£15.00

Age Range

All ages

Ymunwch ag Into Film Cymru yn Ysgol Gynradd Aberteifi am sesiwn hyfforddi a fydd yn cyflwyno ac yn mynd drwy'r gweithgareddau sydd wedi'u cynnwys yn yr adnodd, Pythefnos o Ffilm, llunwyd gan Into Film Cymru 

Mae'r adnodd hwn wedi'i greu'n benodol ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2 ond gellir addasu'r gweithgareddau i fod yn berthnasol ar gyfer CA1 a CA3.

Yn ystod yr hyfforddiant byddwn yn egluro ac yn trafod y cyfres o weithgareddau lliwgar sydd wedi'u teilwra er mwyn helpu athrawon i gyflwyno dysgu drwy ac am ffilm, tra ar yr un pryd yn tanlinelli sut y mae'r rhain am eich cefnogi i gwrdd ag amcanion dysgu penodol, gan gynnwys gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Chymhwysedd Digidol.

Ar ben hyn, mae'r adnodd Pythefnos o Ffilm, a gynhyrchwyd mewn cyd-weithrediad ag athrawon blaenllaw, yn anelu i wireddu amcanion y cwricwlwm newydd ac yn arbennig y datblygiadau o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad Celfyddydau Mynegiannol.Yn wir, mae'r adnodd wedi'i strwythuro i wireddu'r amcanion isod;

Archwilio : gwylio ystod o ffilmiau a chael profiadau yn ymwneud a ffilm ac felly yn dysgu drwy ffilm

Ymateb : trafod, dadnsoddi a deall fel eu bod yn dysgu am y broses o greu ffilm

Creu : yn cael cyfleoedd i arbrofi, dabtblygu sgiliau a magu'r hyder fel eu bod yn mynd at i greu eu cynnwys eu hunain ac yn rhannu'r gwaith hwnnw ag eraill drwy ei hyrwyddo a'i arddangos yn gyhoeddus.

 This session will be held in Welsh. Into Film Cymru also have this resource available in English. Please get in touch if you would like to know more about “Film in a Fortnight”

 Mi fydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn Gymraeg, mae Into Film Cymru yn darparu hyfforddiant a chreu adnoddau yn Saesneg hefyd. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni

How to get there

Ffilm yn y Dosbarth (Ysgol Aberteifi)
Ysgol Gynradd Aberteifi,
Napier St,
Aberteifi,
Ceredigion, Wales,
SA43 1EH
training promo

Arrange Your Own Training

We can come directly to your school, youth or community group to provide training.

Contact Into Film