Ffilm yn y Dosbarth (Ysgol y Graig)

This event has now happened

Film studies teachers at filmmaking CPD
Film studies teachers at filmmaking CPD

Time

15:45 - 17:15

Date

Tue 15 Oct 2019

Location

Ysgol y Graig ,
Ffordd y Coleg, Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Mon,
LL77 7LP

Cost

£15.00

Age Range

All ages

Ymunwch ag Into Film Cymru yn Ysgol y Graig am sesiwn hyfforddiant a fydd yn cyflwyno ac yn mynd drwy'r gweithgareddau ffilm i'w defnyddio yn y dosbarth.

Mae'r gwaith yn benodol ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2 ond gellir addasu'r gweithgareddau i fod yn berthnasol ar gyfer CA1 a CA3.

Yn ystod yr hyfforddiant byddwn yn egluro ac yn trafod y cyfres o weithgareddau lliwgar sydd wedi'u teilwra er mwyn helpu athrawon i gyflwyno dysgu drwy ac am ffilm, tra ar yr un pryd yn tanlinelli sut y mae'r rhain am eich cefnogi i gwrdd ag amcanion dysgu penodol, gan gynnwys gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Chymhwysedd Digidol.

Ar ben hyn, mae'r gwaith yn anelu i wireddu amcanion y cwricwlwm newydd ac yn arbennig y datblygiadau o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad Celfyddydau Mynegiannol.Yn wir, mae'r adnodd wedi'i strwythuro i wireddu'r amcanion isod;

Archwilio : gwylio ystod o ffilmiau a chael profiadau yn ymwneud a ffilm ac felly yn dysgu drwy ffilm

Ymateb : trafod, dadnsoddi a deall fel eu bod yn dysgu am y broses o greu ffilm

Creu : yn cael cyfleoedd i arbrofi, dabtblygu sgiliau a magu'r hyder fel eu bod yn mynd at i greu eu cynnwys eu hunain ac yn rhannu'r gwaith hwnnw ag eraill drwy ei hyrwyddo a'i arddangos yn gyhoeddus.

 This session will be held in Welsh. Into Film Cymru also have training sessions in English. Please get in touch to find out more. 

 Mi fydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn Gymraeg, mae Into Film Cymru yn darparu hyfforddiant a chreu adnoddau yn Saesneg hefyd. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni

How to get there

Ffilm yn y Dosbarth (Ysgol y Graig)
Ysgol y Graig ,
Ffordd y Coleg, Lon Talwrn,
Llangefni,
Ynys Mon,
LL77 7LP
training promo

Arrange Your Own Training

We can come directly to your school, youth or community group to provide training.

Contact Into Film