Gwneud Ffilm : Camau Cyntaf (Ysgol y Dderwen)

This event has now happened

First Steps Filmmaking
First Steps Filmmaking

Time

15:45 - 17:15

Date

Mon 20 Jan 2020

Location

Ysgol Y Dderwen,
Heol Spurrell,
Carmarthen,
Carmarthen,
SA31 1TG

Cost

£15.00

Age Range

All ages

Ymunwch ag Into Film Cymru yn Ysgol y Dderwen am sesiwn hyfforddi ar sut i fynd ati i ddefnyddio ffilm i hybu gwaith yn yr ysgol. 

Does yna ddim amser gwell i'w gael i ymuno gydag Into Film. Ein nôd yw darparu'r sgiliau, gwybodaeth a'r adnoddau i athrawon i ddefnyddio ffilmiau yn hyderus i ysbrydoli, dal sylw ac ysgogi disgyblion. 

Ein nod yw i'ch arfogi fel athrawon gyda sgiliau i ddefnyddio ffilm o fewn y dosbarth er mwyn codi safonau ac ysgogi cymhelliant. Cynhelir gweithgareddau rhyngweithiol gan gynnwys 5,4,3,2,1 sydd wedi'i deilwra i ddarparu strwythur a chynllun ichi ei ddefnyddio a'ch myfyrwyr wrth iddyn nhw greu ffilm fer o fewn y dosbarth. Yn wir, y nod yw darparu arweiniad ichi fel y bod modd ichi ddefnyddio'r dechnoleg fodern i greu ffilmiau byr am unrhyw bwnc o Hanes i Wyddoniaeth. Ar ben hyn darperir cyngor ar sut i addasu'r technegau ar gyfer anghenion eich dosbarth er mwyn sicrhau y bod y myfyrwyr yn dysgu am y pwnc drwy ddefnyddio ffilm ond hefyd yn hogi a mireinio eu sgiliau llythrennedd, llafar a gwaith tim. 

Gall y weithgaredd yma weithio'n berffaith ar gyfer y dosbarth, Clybiau Into Ffilm, grwpiau ieuenctid a chymunedol a lleoliadau llyfrgell, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau allweddol i helpu'ch disgyblion i gynyddu diddordeb ac angerdd tuag at ffilm a chreu ffilmiau. Drwy greu ffilm, byddwch yn helpu'ch disgyblion i ddatblygu ystod o sgiliau gan gynnwys gwaith tîm, rheoli amser, datrys problemau creadigol, llythrennedd a llafaredd.

 Bydd y sesiwn hwn yn Gymraeg -  This session will be delivered through the medium of Welsh. Into Film Cymru also delivers CPD sessions in English, to find out more, email cardiff@intofilm.org

How to get there

Gwneud Ffilm : Camau Cyntaf (Ysgol y Dderwen)
Ysgol Y Dderwen,
Heol Spurrell,
Carmarthen,
Carmarthen,
SA31 1TG
training promo

Arrange Your Own Training

We can come directly to your school, youth or community group to provide training.

Contact Into Film