Cyflwyniad i ddefnyddio animeiddio yn y dosbarth

This event has now happened

Claymation workshop
Claymation workshop

Time

10:00 - 12:30

Date

Wed 26 Jun 2019

Location

Ysgol Gynradd Peniel ,
Peniel,
Carmarthen ,
SA32 7HN

Cost

£15.00

Age Range

All ages

Ymunwch gydag Into Film Cymru yn ysgol gynradd Peniel, Sir Gaerfyrddin am sesiwn hwyliog ar animeiddio. Bydd y sesiwn yn gyfle i ymarfer y grefft a thrafod sut y gallwn ei ddefnyddio ar draws y cwricwlwm i ddatblygu gwaith grwp, datrys problemau, defnyddio dychymyg a sgiliau llythrennedd eich myfyrwyr, gan fagu eich hyder chithau i gefnogi a chyflawni cynhyrchiadau o ansawdd da ac ei intergreiddio i mewn i'ch gwaith dosbarth.

Bydd cyfle i wrando a rhannu arferion da gydag ysgolion sydd wedi bod yn rhan o brosiect llysgenhadon Into Film Cymru gydag ERW. Cyfle i ddysgu sut sut mae defnyddio ffilm i hybu llythrennedd yn y dosbarth a sut mae creu ffilm yn plethu gwaith neu prosiectau arbennig.

Mi fydd y sesiwn yma'n cael ei gynnal yn y Gymraeg. Mae Into Film Cymru yn cynnig hyfforddiant ac adnoddau yn Saesneg hefyd. Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi cysylltu gyda ni cardiff@intofilm.org 

This session will be run in Welsh. Into Film Cymru also provide training and resources in English. For more information, please get in touch cardiff@intofilm.org 

How to get there

Cyflwyniad i ddefnyddio animeiddio yn y dosbarth
Ysgol Gynradd Peniel ,
Peniel,
Carmarthen ,
SA32 7HN
training promo

Arrange Your Own Training

We can come directly to your school, youth or community group to provide training.

Contact Into Film