Making the most of your Club

This event has now happened

Educators at CPD event.
Educators at CPD event.

Time

16:00 - 17:30

Date

Tue 25 Jun 2019

Location

Penybont Primary School,
Minerva Street ,
Bridgend,
Bridgend,
CF31 1TD

Cost

£0.00

Age Range

All ages

Join us at Penybont Primary School, Bridgend for a networking session that will introduce you to a broad range of support tools Into Film can provide in helping you use film as a tool to engage and inspire pupils.

This informal session aimed at educators will provide an opportunity to share best practice, pick-up new ideas and discuss the challenges and opportunities involved in using film.

We will talk you through our interesting and fun activities aimed at helping you use film to motivate learners, raise standards and meet key learning objectives in-line with the developments within the Expressive Arts AOLE within the new curriculum for Wales.

Into Film's resources allow learners to Explore the world around them; including having the opportunity to experience stories from a range of cultures and genres. Give guidance on how to analyse, Respond and Reflect on film and inspire young people to Create their own content with confidence via our array of filmmaking guides.

As a special addition, the meeting will conclude with a demonstration of the potential opportunities of Virtual Reality, as used by the host school themselves.

This session will be run through the medium of English. Into Film Cymru also run events in Welsh. Please get in touch if you would like to know more.


Ymunwch â ni yn Ysgol Gynradd Pen-y-bont am sesiwn rwydweithio a fydd yn gyfle i chi ddysgu am yr ystod eang o ffyrdd y gall Into Film ddarparu cymorth i chi a defnyddio ffilm i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr.

Bydd y sesiwn anffurfiol hwn yn gyfle i rannu arfer dda, clywed syniadau newydd a thrafod yr heriau a'r cyfleoedd o ddefnyddio ffilm.

Fe fyddwn yn darparu blas o weithgareddau diddorol i'ch helpu i ddefnyddio ffilm i ysgogi dysgwyr, codi safonau a chwrdd ag amcanion dysgu allweddol o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad Ceflyddydau Mynegiannol ar gyfer Cwricwlwm newydd Cymru.

Byddwn wrth law i ddangos sut y bydd adnoddau Into Film yn galluogi dysgwyr i Archwilio'r byd o'u cwmpas, gan gynnwys cael y cyfle i brofi straeon o amrywiaeth o ddiwylliannau a genres gwahanol. Darperir arweiniad ar sut i ddadansoddi ac felly Ymateb i ffilm a'u hysbrydoli i Greu eu cynnwys eu hunain gyda chefnogaeth gan ein canllawiau gwneud ffilmiau eang.

Ar ben hyn, bydd y cyfarfod yn dod i ben gydag arddangosiad arbennig o gyfleoedd posibl Realiti Rhithwir (VR), fel y'u defnyddir yn Ysgol Pen-y-bont.

Cynhelir y sesiwn hon trwy gyfrwng y Saesneg. Mae Into Film Cymru hefyd yn cynnal digwyddiadau yn Gymraeg. Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy.

How to get there

Making the most of your Club
Penybont Primary School,
Minerva Street ,
Bridgend,
Bridgend,
CF31 1TD
training promo

Arrange Your Own Training

We can come directly to your school, youth or community group to provide training.

Contact Into Film