Creu ffilm yn y dosbarth - Rhondda Cynon Taf

Mon 27 Jan 2020 10:00 - 15:00

Film studies teachers at filmmaking CPD
Film studies teachers at filmmaking CPD

Time

10:00 - 15:00

Date

Mon 27 Jan 2020

Location

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail ,
Martin Crescent Tonyrefail,
Porth,
Rhondda Cynon Taf,
CF39 8NT

Cost

£0.00

Age Range

All ages

Ymunwch ag Into Film Cymru yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail am ddiwrnod hyfforddiant ar sut i ddefnyddio ffilm i hybu gwaith yn yr ysgol a dysgu sut i ddefnyddio dulliau gwahanol o ffilmio.

Does yna ddim amser gwell i’w gael i ymuno gydag Into Film. Ein nôd yw darparu’r sgiliau, gwybodaeth a’r adnoddau i athrawon i ddefnyddio ffilmiau yn hyderus i ysbrydoli, dal sylw ac ysgogi disgyblion.

Ein nod yw i’ch arfogi fel athrawon gyda sgiliau i ddefnyddio ffilm o fewn y dosbarth er mwyn codi safonau ac ysgogi cymhelliant. Cynhelir gweithgareddau rhyngweithiol gan gynnwys 5,4,3,2,1, ffilmio cyfweliadau, creu rhaglen ddogfen a defnyddio sgrin werdd, sydd wedi’i deilwra i ddarparu strwythur a chynllun ichi ei ddefnyddio a’ch myfyrwyr wrth iddyn nhw greu ffilm fer o fewn y dosbarth. Yn wir, y nod yw darparu arweiniad ichi fel y bod modd ichi ddefnyddio’r dechnoleg fodern i greu ffilmiau byr am unrhyw bwnc o Hanes i Wyddoniaeth. Ar ben hyn darperir cyngor ar sut i addasu’r technegau ar gyfer anghenion eich dosbarth er mwyn sicrhau y bod y myfyrwyr yn dysgu am y pwnc drwy ddefnyddio ffilm ond hefyd yn hogi a mireinio eu sgiliau llythrennedd, llafar a gwaith tim.

Gall y weithgaredd yma weithio'n berffaith ar gyfer y dosbarth, Clybiau Into Ffilm, grwpiau ieuenctid a chymunedol a lleoliadau llyfrgell, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau allweddol i helpu'ch disgyblion i gynyddu diddordeb ac angerdd tuag at ffilm a chreu ffilmiau. Drwy greu ffilm, byddwch yn helpu'ch disgyblion i ddatblygu ystod o sgiliau gan gynnwys gwaith tîm, rheoli amser, datrys problemau creadigol, llythrennedd a llafaredd.

 

This session will be delivered through the medium of Welsh. Into Film Cymru also delivers CPD sessions in English, to find out more, email cardiff@intofilm.org

How to get there

Creu ffilm yn y dosbarth - Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail ,
Martin Crescent Tonyrefail,
Porth,
Rhondda Cynon Taf,
CF39 8NT
training promo

Arrange Your Own Training

We can come directly to your school, youth or community group to provide training.

Contact Into Film