Film in a Fortnight / Pythefnos o Ffilm

Timm Dadds - Welsh Case Studies
Timm Dadds - Welsh Case Studies

Ages

7–11

This resource has been designed to support Key Stage 2 teachers in running a series of film-related activities across a fortnight. Film in a Fortnight would be an ideal activity for the end of term but could be run at any time throughout the year it could be one session a day or more intensive days of teaching through and about film. It has been created as an introductory tool for teachers wishing to start using film in the classroom and reap the benefits of using film to support key curriculum and learning objectives around literacy and digital competence. Film is a powerful tool that can be used to support the Expressive Arts area of learning within the new curriculum for Wales. Film Fortnight also reflects how film can help schools achieve the 4 purposes outlined within the new curriculum. Into Film Cymru have developed a list of short films that can tie into a number of diffferent topics and themes. For more information or advice please get in touch

Dylunwyd yr adnodd hwn i gynorthwyo athrawon Cyfnod Allweddol 2 i gynnal cyfres o weithgareddau'n ymwneud â ffilm dros gyfnod o bythefnos. Byddai Pythefnos o Ffilm yn weithgaredd delfrydol ar gyfer diwedd tymor ond gallai gael ei gynnal ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gallai fod yn un sesiwn y dydd neu'n ddiwrnodau mwy dwys o addysgu drwy ffilm ac am ffilm. Cafodd yr adnodd ei greu i fod yn offeryn arweiniol i athrawon sy'n dymuno dechrau defnyddio ffilm yn yr ystafell ddosbarth ac elwa ar fanteision defnyddio ffilm i gefnogi amcanion dysgu a chwricwlwm allweddol o ran llythrennedd a chymhwysedd digidol. Mae ffilm yn offeryn pwerus y mae modd ei ddefnyddio i gefnogi'r maes dysgu Celfyddydau Mynegiannol o fewn cwricwlwm newydd Cymru. Mae gweithgareddau Pythefnos o Ffilm hefyd yn gallu helpu ysgolion i gwrdd a 4 diben y cwricwlwm newydd. Mae Into Film Cymru wedi datblygu rhestr o ffilmiau byr ar gyfer themau addysgiadol gwahanol. Mae croeso mawr i chi gysylltu gyda ni i drafod eich themau neu'ch syniadau chi.

This resource includes

Timm Dadds - Welsh Case Studies
pdf

Film in a Fortnight

Support Key Stage 2 teachers in running film related activities

Size: 4.27 MB

Download for free

Timm Dadds - Welsh Case Studies
pdf

Pythefnos o Ffilm

Adnodd yn cynorthwyo athrawon CA2 gyda gweithgareddau ffilm

Size: 4.33 MB

Download for free

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"The Filmmaking Guides have been invaluable in helping novice filmmakers, from ensuring their story is well told, to thinking about light, camera angles and editing."