Film in a Fortnight / Pythefnos o Ffilm

Timm Dadds - Welsh Case Studies
Timm Dadds - Welsh Case Studies

Ages

7–11

Into Film have produced 3 versions of its popular ‘Film in a Fortnight' resource for Foundation Phase, KS2 and Additional Learning Needs educators. Each resource has been developed with guidance from our Education Ambassadors in Wales and aims to support the introduction of learning through and with film as part of Curriculum for Wales 2022. Each resource includes creative ideas to support the expressive arts, literacy and digital literacy. Into Film Cymru have developed a list of short films that can tie into a number of diffferent topics and themes. For more information or advice please get in touch

Mae Into Film wedi cynhyrchu 3 fersiwn o'r adnodd poblogaidd ‘Pythefnos o Ffilm' ar gyfer addysgwyr Cyfnod Sylfaen, CA2 ac Anghenion Dysgu Ychwanegol. Datblygwyd pob adnodd mewn cydweithrediad a'n Llysgenhadon Addysg o ysgolion o ar draws Cymru ac anelir i'r adnodd gefnogi cyflwyno dysgu drwy ac am ffilm fel rhan o Cwricwlwm i Gymru 2022. Darperir syniadau creadigol er mwyn dysgu'r celfyddydau mynegiannol, llythrennedd a llythrennedd digidol. Mae Into Film Cymru wedi datblygu rhestr o ffilmiau byr ar gyfer themau addysgiadol gwahanol. Mae croeso mawr i chi gysylltu gyda ni i drafod eich themau neu'ch syniadau chi.

This resource includes

Timm Dadds - Welsh Case Studies
pdf

Film a Fortnight ALN

Support for ALN teachers in running film related activities

Size: 9.27 MB

Download for free

Timm Dadds - Welsh Case Studies
pdf

Film in a Fortnight

Support Key Stage 2 teachers in running film related activities

Size: 4.27 MB

Download for free

Timm Dadds - Welsh Case Studies
pdf

Film in a Fortnight - Foundation Phase

Support Foundation Phase teachers in running film related activities

Size: 3.99 MB

Download for free

Timm Dadds - Welsh Case Studies
pdf

Pythefnos o Ffilm

Adnodd yn cynorthwyo athrawon CA2 gyda gweithgareddau ffilm

Size: 4.33 MB

Download for free

Timm Dadds - Welsh Case Studies
pdf

Pythefnos o Ffilm ADY Cymraeg

Adnodd yn cynorthwyo athrawon ADY gyda gweithgareddau ffilm

Size: 9.38 MB

Download for free

Timm Dadds - Welsh Case Studies
pdf

PYTHEFNOS O FFILM- CYFNOD SYLFAEN

Adnodd yn cynorthwyo athrawon CS gyda gweithgareddau ffilm

Size: 4.21 MB

Download for free

Timm Dadds - Welsh Case Studies
ppt

Film in a Fortnight

Size: 12.36 MB

Download for free

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"The Filmmaking Guides have been invaluable in helping novice filmmakers, from ensuring their story is well told, to thinking about light, camera angles and editing."