Elen

Cover photo for film - Elen
Cover photo for film - Elen

Ages

7–11

Duration

Short (1-4 activities)

Nation

Wales

A short resource focusing on the themes of identity and friendship that will support schools to deliver aspects of their Expressive Arts curriculum (in particular understanding Wales and learning about the filmmaking process), introduce digital competency skills and literacy activities at KS2 level.

Dyma adnodd byr sy'n ffocysu ar y themau o gyfeillgarwch a hunaniaeth ac a fydd yn cefnogi ysgolion i ymateb i ofynion y cwricwlwm Celfyddydau Mynegiannol (yn arbennig deall Cymru a dysgu am y broses gwneud ffilm), i gyflwyno sgilai'r fframwaith cymwysedd digidol a gweithgareddau llythrennedd ar gyfer CA2.

Dyma i chi gyfres o weithgareddau, sy'n addas ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 2, i gyd fynd â'r ffilm fer Elen sy'n trafod hanes merch sy'n byw ag epilepsi.

I archebu'r ffilm, cliciwch ar y ddolen isod.

This resource includes

Cover photo for film - Elen
ppt

Elen - English Presentation 2019

Presentation to go with the film Elen

Size: 7.64 MB

Download for free

Cover photo for film - Elen
ppt

Elen - Cyflwyniad Cymraeg

Size: 7.67 MB

Download for free

This Resource Supports

  • PSHE Education

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"Film is totally part of the curriculum throughout all subjects, at both Key Stages 3 and 4. We couldn't teach here without film!"