Cystadlaethau Adolygu Eisteddfod yr Urdd

Urdd Competition
Urdd Competition

Ages

7–14

Cystadlaethau Adolygu Ffilm Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Ers 2015, mae'r cystadlaethau adolygu ffilm Into Film Cymru wedi bod yn rhan o arlwy gwaith cartref Eisteddfod yr Urdd ac mae'n bleser parhau'r unwaith eto eleni. Mae un gystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr blynyddoedd 6 ac iau (hyd at 300 o eiriau) a'r llall ar gyfer myfyrwyr 7, 8, 9 (hyd at 600 o eiriau). Cliciwch yma i fynd at restr testunau Eisteddfod yr Urdd

Nod y gystadleuaeth yw darparu cyfleoedd newydd a chyfoes i annog pobl ifanc leisio'u barn, datblygu sgiliau ysgrifennu a rhannu profiadau gydag eraill am ffilmiau y maent wedi gwylio. Gall yr unigolyn ysgrifennu'r adolygiad mewn unrhyw arddull briodol adolygiad arferol, blog neu ddyddiadur.

Mae'r gystadleuaeth yma yn dilyn rheolau cyffredinol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Hefyd mae'n bwysig pwysleisio fod disgwyl i'r unigolyn adolygu ffilm sydd yn addas i'w (h)oedran. Mi fydd adolygiad ar ffilm anaddas yn cael ei neilltuo yn syth.

Cewch hyd i adnoddau Into Film Cymru ar sut i fynd ati i greu adolygiad da ar y dudalen yma a sut y gall y gwaith ysgrifennedig yma blethu'n berffaith ag amcanion Siarter Iaith eich ysgol. I ddysgu mwy am sut gall Into Film Cymru helpu gyda nifer o agweddau ar hyn, ewch i'n tudalen arbennig ni.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn mae croeso i chi gysylltu gyda ni.

This resource includes

Image of Creating Effective Film Reviews - Welsh Primary PPT
ppt

Cyflwyniad adolygu ffilm effeithiol - Cynradd

Cyflwyniad pwer pwynt i greu adolygiad ffilm effeithiol i ysgolion cynradd

Size: 5.77 MB

Download for free

ppt

Cyflwyniad adolygu ffilm effeithiol - Uwchradd

Cyflwyniad pwynt pwer ar greu adolygiad ffilm effeithiol - Uwchradd

Size: 874 KB

Download for free

Image of Creating Effective Film Reviews - Welsh Primary PDF
pdf

Taflen waith adolygu ffilm - Cynradd

Adnodd athrawon i gyd-fynd â chyflwyniad adolygu ffilm - Cynradd

Size: 1.53 MB

Download for free

pdf

Taflen waith adolygu ffilm - Uwchradd

Adnodd athrawon i gyd-fynd â chyflwyniad adolygu ffilm - Uwchradd

Size: 2.10 MB

Download for free

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"Film is totally part of the curriculum throughout all subjects, at both Key Stages 3 and 4. We couldn't teach here without film!"