Cystadlaethau Adolygu Eisteddfod yr Urdd

Urdd Competition
Urdd Competition

Ages

7–14

Cystadlaethau Adolygu Ffilm Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Ers 2015, mae'r cystadlaethau adolygu ffilm Into Film Cymru wedi bod yn rhan o arlwy gwaith cartref Eisteddfod yr Urdd ac mae'n bleser parhau'r unwaith eto eleni. Mae un gystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr blynyddoedd 6 ac iau (hyd at 300 o eiriau) a'r llall ar gyfer myfyrwyr 7, 8, 9 (hyd at 600 o eiriau). Cliciwch yma i fynd at restr testunau Eisteddfod yr Urdd

Nod y gystadleuaeth yw darparu cyfleoedd newydd a chyfoes i annog pobl ifanc leisio'u barn, datblygu sgiliau ysgrifennu a rhannu profiadau gydag eraill am ffilmiau y maent wedi gwylio. Gall yr unigolyn ysgrifennu'r adolygiad mewn unrhyw arddull briodol adolygiad arferol, blog neu ddyddiadur.

Mae'r gystadleuaeth yma yn dilyn rheolau cyffredinol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Hefyd mae'n bwysig pwysleisio fod disgwyl i'r unigolyn adolygu ffilm sydd yn addas i'w (h)oedran. Mi fydd adolygiad ar ffilm anaddas yn cael ei neilltuo yn syth.

Cewch hyd i adnoddau Into Film Cymru ar sut i fynd ati i greu adolygiad da ar y dudalen yma a sut y gall y gwaith ysgrifennedig yma blethu'n berffaith ag amcanion Siarter Iaith eich ysgol. I ddysgu mwy am sut gall Into Film Cymru helpu gyda nifer o agweddau ar hyn, ewch i'n tudalen arbennig ni.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn mae croeso i chi gysylltu gyda ni.

This resource includes

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us

Updating our resources

We have developed a large catalogue of educational resources since launching in 2013, and some references and terminology will inevitably have dated as society and language evolves. We are aware of this and will be updating resources when our production schedule allows.

How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

What our educators say

"As an alternative provision for learners who are not in mainstream school we use your resources in a slightly different way as they generally find it hard to watch a full length film. They are, however fantastic. "