Storïo

Story Builder resource page image
Story Builder resource page image

Ages

7–11

Duration

Medium (5-11 activities)

Nation

Wales

Mae Storïo yn adnodd ar gyfer disgyblion 7 - 11 oed, sy'n galluogi disgyblion i ddatblygu dealltwriaeth sylfaenol o sut i greu ffilm - y 2C 2LL 2S ffilm, Camera Cymeriad, Lliw, Lleoliad, Sain a Stori, i greu naratif creadigol eu hunain. Gall y disgyblion ddefnyddio'r llyfr gwaith rhyngweithiol i gynllunio'u ffilmio eu hunain fesul cam.

Gellir defnyddio pob elfen o'r adnodd fod yn weithgaredd unigol, neu mae posib eu cyfuno, fel bod disgyblion yn gallu cynllunio neu greu ffilm wreiddiol o'u syniadau nhw. Mae'r adnodd yn caniatáu disgyblion i weithio yn unigol neu fel gwaith gr?p. i ddatblygu cymeriadau, adeiladu stori, penderfyny ar leoliadau a dylunio posteri ffilm eu hunain.

Mae Storïo yn plethu'n berffaith gyda Chwricwlwm newydd Cymru, yn magu talent y genhedlaeth nesaf. Mae gymaint o straeon yn y byd yma, sydd heb gael eu rhannu - dyma gyfle i'ch disgyblion adrodd eu stori nhw.

 

This resource includes

Story Builder
pdf

Storïo

Casgliad o weithgareddau yn helpu gyda creu straeon a ffilm

Size: 4.23 MB

Download for free

This Resource Supports

  • Art and Design
  • Literacy
  • Welsh

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"Our SATs results this year were great, both progress and attainment in reading and writing have improved compared with last year, which we feel has been largely as a result of integrating the Into Film strategies."