Sgiliau Camera

Fframwaith Sgiliau Camera wedi'i ddatblygu â Chyngor Caerdydd thumbnail
Fframwaith Sgiliau Camera wedi'i ddatblygu â Chyngor Caerdydd thumbnail

Ages

All ages

Duration

Short (1-4 activities)

Mae Cwricwlwm i Gymru yn rhoi cyfle arbennig i ysgolion ymgorffori dysgu trwy ac am ffilm yn eu darpariaeth i ddisgyblion 5 i 16 oed. Gan alluogi a chefnogi myfyrwyr i ddeall, datblygu a mireinio eu gwybodaeth a'u sgiliau yn unol ag anghenion y diwydiant.


Mae’r fframwaith hwn wedi’i deilwra i helpu addysgwyr i ganolbwyntio ar ddilyniant sgiliau penodol sy’n gysylltiedig â sgiliau camera (perthnasol ar gyfer ffilm, teledu a chynnwys digidol) – gyda’r Egwyddorion Cynnydd yn sail i hyfedredd ac yn ysgogi datblygiad a hyder.


Bydd 4 Pecyn Cynnydd Sgiliau:


1.Sgiliau Camera


2.Sgiliau Golygu


3.Sgiliau Animeiddio


4.Effeithiau Arbennig

This resource includes

This Resource Supports

  • Welsh

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us

Updating our resources

We have developed a large catalogue of educational resources since launching in 2013, and some references and terminology will inevitably have dated as society and language evolves. We are aware of this and will be updating resources when our production schedule allows.

How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

What our educators say

"The wide range of resources on the Into Film website are so easy to access and adapt for a range of curriculum areas and age ranges. They are all carefully planned and designed with the pressures of teaching in mind."