Llythrennedd Gwyddonol

Children using laptop image (Anson Primary)
Children using laptop image (Anson Primary)

Ages

11–16

Duration

Medium (5-11 activities)

Nation

Wales

Mae'r cwestiynnau'n canolbwyntio ar y wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau angenrheidiol ar gyfer llythrennedd gwyddonol fel y nodir gan yr OECD (Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad). Gan defnyddio arddull a fformat tebyg i'r cwestiynau yn y profion PISA OECD ar gyfer llythrennedd gwyddonol, mae pob cwestiwn yn gysylltiedig â'r Fframwaith Llythrennedd Gwyddonol OECD a PISA i ddangos y wybodaeth a'r cymwyseddau sy'n cael eu ffocysu arno ymhob cwestiwn. Byddwch yn dod o hyd i'r cwestiynnau hyn yn ddefnyddiol wrth helpu i baratoi eich myfyrwyr ar gyfer y profion OECD PISA, wrth eu helpu i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd gwyddonol ar gyfer yr arholiadau TGAU newydd, ac yn eu paratoi i gymryd rhan weithredol yn ein byd sy'n gynyddol wyddonol a thechnolegol. 

Adnodd Cymraeg yw hwn ond mae'r adnodd ar gael hefyd yn Saesneg.

This is the Welsh version of the resource, you can find the English version here.

This resource includes

This Resource Supports

  • Citizenship
  • Geography
  • Welsh
  • Biology
  • Science
  • Physics
  • Chemistry

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us

Updating our resources

We have developed a large catalogue of educational resources since launching in 2013, and some references and terminology will inevitably have dated as society and language evolves. We are aware of this and will be updating resources when our production schedule allows.

How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Viewing 4 of 4 related items.

What our educators say

"The Filmmaking Guides have been invaluable in helping novice filmmakers, from ensuring their story is well told, to thinking about light, camera angles and editing."