Llythrennedd Gwyddonol

Children using laptop image (Anson Primary)
Children using laptop image (Anson Primary)

Ages

11–16

Duration

Medium (5-11 activities)

Nation

Wales

Mae'r cwestiynnau'n canolbwyntio ar y wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau angenrheidiol ar gyfer llythrennedd gwyddonol fel y nodir gan yr OECD (Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad). Gan defnyddio arddull a fformat tebyg i'r cwestiynau yn y profion PISA OECD ar gyfer llythrennedd gwyddonol, mae pob cwestiwn yn gysylltiedig â'r Fframwaith Llythrennedd Gwyddonol OECD a PISA i ddangos y wybodaeth a'r cymwyseddau sy'n cael eu ffocysu arno ymhob cwestiwn. Byddwch yn dod o hyd i'r cwestiynnau hyn yn ddefnyddiol wrth helpu i baratoi eich myfyrwyr ar gyfer y profion OECD PISA, wrth eu helpu i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd gwyddonol ar gyfer yr arholiadau TGAU newydd, ac yn eu paratoi i gymryd rhan weithredol yn ein byd sy'n gynyddol wyddonol a thechnolegol. 

Adnodd Cymraeg yw hwn ond mae'r adnodd ar gael hefyd yn Saesneg.

This is the Welsh version of the resource, you can find the English version here.

This resource includes

pdf

Scientific Literacy Gattaca Cymraeg

Scientific Literacy Gattaca Welsh

Size: 413 KB

Download for free

pdf

Scientific Literacy Promised Land Cymraeg

Scientific Literacy Promised Land Welsh

Size: 443 KB

Download for free

ppt

Scientific Literacy Welsh PowerPoint

Scientific Literacy Welsh PPT

Size: 120.56 MB

Download for free

This Resource Supports

  • Welsh First Language (Cymru)
  • Welsh Second Language (Cymru)
  • Science
  • Physics
  • Chemistry
  • Biology
  • Geography
  • Citizenship

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Viewing 4 of 4 related items.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"As an alternative provision for learners who are not in mainstream school we use your resources in a slightly different way as they generally find it hard to watch a full length film. They are, however fantastic. "