New

Kensuke's Kingdom - Archwilio'r Anhysbys

Mae’r adnodd hwn yn seiliedig ar animeiddiad newydd Kensuke’s Kingdom, sydd
Mae’r adnodd hwn yn seiliedig ar animeiddiad newydd Kensuke’s Kingdom, sydd

Ages

7–11

Duration

Medium (5-11 activities)

Mae’r adnodd hwn yn hyblyg a gall addysgwyr ei gyflwyno mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Mae yna gynlluniau gwersi unigol sy’n edrych ar themâu amgylchedd a chynaliadwyedd, goroesi ac animeiddio. Gallwch ddefnyddio’r rhain fel gwersi annibynnol neu i greu cynllun gwaith cyflawn. Gallwch hefyd ddewis elfennau o’r gyfres o adnoddau i’w defnyddio wrth gynllunio gwersi. 


Mae yna linyn cryf o Gymraeg/Llythrennedd ar draws yr holl gynlluniau gwersi. Ceir awgrymiadau hefyd ar sut i adeiladu ar y cynllun gwers i fynd i’r afael â meysydd eraill o’r cwricwlwm, yn ogystal â dogfen Cysylltiadau Cwricwlwm. 


Gall yr adran animeiddio gael ei chyflwyno fesul rhan ymhlith cynnwys y cwricwlwm neu ei chyflwyno fel uned animeiddio i ategu’r dysgu cwricwlaidd neu hyd yn oed i wneud animeiddio 2D mewn clwb allgyrsiol. Gall y dysgwyr ystyried cyflwyno eu hanimeiddiadau gorffenedig i gystadlaethau Curricular Film of the Month neu Film of the Month

This resource includes

This Resource Supports

  • The Environment
  • Welsh
  • Literacy

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us

Updating our resources

We have developed a large catalogue of educational resources since launching in 2013, and some references and terminology will inevitably have dated as society and language evolves. We are aware of this and will be updating resources when our production schedule allows.

How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

What our educators say

"All of the activities were enjoyed and engaged the children. As a teacher the resources and activities were easy to use and covered a lot of skills. It is a valuable and engaging way to teach and learn literacy. "