Development 3: Write Your Script

Development: Write Your Script
Development: Write Your Script

Ages

14+

Duration

Short (1-4 activities)

Nation

England, Wales, Scotland, Northern Ireland

This resource will help young people to refine their final film ideas into a script. This includes an overview of script conventions and tips and activities exploring visual storytelling in scriptwriting. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production.

Mae'r adnodd yma i helpu'r bobl ifanc addasu'r syniadau ffilm terfynnol i mewn i sgript. Mae hyn yn cynnwys trosolwg o strwythr sgriptiau a syniadau a gweithgareddau sy'n archwilio arfau dweud straeon gwelwldol mewn sgriptiau. Awgrymir defnyddio'r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i'w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmio Cymraeg ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm, sy'n plethu elfennau o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol Cymru.

This resource includes

pdf

Datblygu 3: Ysgrifennu'ch sgript

Canllaw creu ffilm sy'n cynnig cymorth sut i droi syniadau mewn i sgript

Size: 2.13 MB

Download for free

pdf

Development- Write your script

A mini filmmaking guide to help young people to flesh out their film ideas

Size: 2.13 MB

Download for free

Video

Development 3 - Your Script

An overview of how to write your film script.

Duration: 1:56 mins

Watch for free

This Resource Supports

Moving Image Arts

Media Studies

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Still from training video - kids in class.

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Viewing 4 of 4 related items.

What our educators say

"Film is totally part of the curriculum throughout all subjects, at both Key Stages 3 and 4. We couldn't teach here without film!"