Development 2: Write, Test and Pitch

A mini filmmaking guide to help young people to flesh out their film ideas
A mini filmmaking guide to help young people to flesh out their film ideas

Ages

14+

Duration

Short (1-4 activities)

Nation

England, Wales, Scotland, Northern Ireland

This resource will help young people to develop their film ideas further and refine this into a short summary. The summary can be used to describe ideas to crew members or other interested parties through the process of pitching.The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult.This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production.

Mae'r adnodd yma i helpu bobl ifanc ddatblygu eu syniadau ffilm ymhellach a'i gwtogi i grynodeb byr. Gall y crynodeb ei ddefnyddio i ddisgrifio syniadau i aelodau'r criw neu uniogolion sydd â diddordeb drwy'r broses pitsio.

Awgrymir defnyddio'r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i'w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn.

Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmio Cymraeg ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm, sy'n plethu elfennau o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol Cymru

This resource includes

pdf

Datblygu 2: Ysgrifennu, pitsio (cynnig y syniad) a phrofi

Datblygu 2: Ysgrifennu, pitsio (cynnig y syniad) a phrofi

Size: 3.99 MB

Download for free

pdf

Development- Write, test and pitch

A mini filmmaking guide to help young people to flesh out their film ideas

Size: 4.05 MB

Download for free

This video will help you to develop your idea into a film pitch.
Video

Development 2 - Write, Pitch and Test

Tips on how to write, test and pitch your film idea.

Duration: 1:13 mins

Watch for free

This Resource Supports

Moving Image Arts

Welsh First Language (Cymru)

Media Studies

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Viewing 4 of 4 related items.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"As an alternative provision for learners who are not in mainstream school we use your resources in a slightly different way as they generally find it hard to watch a full length film. They are, however fantastic. "