Pre-Production 3: Create a Storyboard

A mini filmmaking guide to support young people to develop their storyboard
A mini filmmaking guide to support young people to develop their storyboard

Ages

14+

Duration

Short (1-4 activities)

Nation

England, Northern Ireland, Scotland, Wales

This resource will help young people to develop their script into a storyboard. It covers different storyboard structures and the elements of the film that need to be recorded on the storyboard to help with planning, the shoot and later, the edit. There is also a template for young people to use for their own storyboard.

The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult.

This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production.

Mae'r adnodd yma i helpu bobl ifanc i ddatblygu eu sgript i mewn i fwrddstori. Mae'n edrych ar wahanol fathau o strwythurau bwrddstori a'r elfennau sydd angen eu cofnodi sy'n gymorth wrth gynllunio, saethu a'r golygu yn hwyrach. Mae hefyd templed o fwrddstori ar gael i'r bobl ifanc.

Awgrymir defnyddio'r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i'w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn.

 Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmio Cymraeg ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm, sy'n plethu elfennau o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol Cymru.

This resource includes

pdf

Cyn-gynhyrchu 3: Creu bwrddstori

Canllaw creu ffilm i ddatblygu'r sgript mewn i fwrddstori

Size: 3.83 MB

Download for free

pdf

Pre-production- Create a storyboard

A mini filmmaking guide to support young people to develop their script

Size: 3.59 MB

Download for free

Video

Pre-production 3 - Your Shot List & Storyboard

This video will help young people develop their script into a storyboard.

Duration: 2:06 mins

This Resource Supports

  • Media Studies
  • Moving Image Arts
  • Welsh First Language (Cymru)

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Viewing 4 of 4 related items.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"All of the activities were enjoyed and engaged the children. As a teacher the resources and activities were easy to use and covered a lot of skills. It is a valuable and engaging way to teach and learn literacy. "