Exhibition & Distribution 1: Screen

Exhibition and Distribution– Distribute your film.pdf
Exhibition and Distribution– Distribute your film.pdf

Ages

14+

Duration

Short (1-4 activities)

Nation

England, Northern Ireland, Scotland, Wales

This resource introduces young people to the exhibition and distribution stage of film production. This resource provides a number of helpful tips on sharing short films with others both through online platforms and at local screenings.

The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult.

This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production.

Mae'r adnodd yma'n cyflwyno'r bobl ifanc i'r camau o arddangos a dosbarthu ffilm. Mae'r adnodd yma'n cynnig nifer o awgrymiadau defnyddiol ar sut i rhannu'r ffilm fer gydag eraill ar-lein ac mewn dangosiadau lleol.

Awgrymir defnyddio'r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i'w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn.

 Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmio Cymraeg ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm, sy'n plethu elfennau o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol Cymru.

This resource includes

pdf

Arddangos a dosbarthu 2: Sgrinio

Arddangos a dosbarthu 2: Sgrinio

Size: 2.55 MB

Download for free

jpg

Exhibition and Distribution: Screen Your Film

Exhibition and Distribution: Screen Your Film

Size: 8.16 MB

Download for free

pdf

Exhibition and Distribution- Screen your film

A mini filmmaking guide with tips on sharing your films with others online

Size: 2.44 MB

Download for free

This Resource Supports

  • Media Studies
  • Moving Image Arts
  • Welsh

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Viewing 4 of 4 related items.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"Our SATs results this year were great, both progress and attainment in reading and writing have improved compared with last year, which we feel has been largely as a result of integrating the Into Film strategies."