Exhibition & Distribution 2: Distribute

Exhibition and  Distribution: Screen  Your Film
Exhibition and  Distribution: Screen  Your Film

Ages

14+

Duration

Short (1-4 activities)

Nation

England, Northern Ireland, Scotland, Wales

This resource provides young people with a number of helpful tips on getting their films seem by a wide audience. This includes tips and suggestions for entering youth film festivals and also national filmmaking competitions.

The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult.

This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. 

Mae'r adnodd yma'n darparu nifer o awgrymiadau defnyddiol i gael eu ffilmiau wedi'u gweld gan gynulleidfa ehangach. Mae hyn yn cynnwys cyngor ac awgrymiadau i gystadlu mewn g?yliau ffilm ieuenctid a chystadleuthau creu ffilm cenedlaethol.

 Awgrymir defnyddio'r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i'w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn.

 Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmio Cymraeg ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm, sy'n plethu elfennau o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol Cymru.

This resource includes

pdf

Arddangos a dosbarthu 1: Dosbarthu

Arddangos a dosbarthu 1: Dosbarthu

Size: 2.56 MB

Download for free

pdf

Exhibition and Distribution– Distribute your film

A mini filmmaking guide with tips on getting your films seen by a wide audi

Size: 2.39 MB

Download for free

This video explains how to distribute your film.
Video

Exhibition & Distribution 2 - Distribute Your Film

Tips for entering youth film festivals and also national competitions.

Duration: 1:34 mins

This Resource Supports

  • Media Studies
  • Moving Image Arts
  • Welsh First Language (Cymru)

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Viewing 4 of 4 related items.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"The wide range of resources on the Into Film website are so easy to access and adapt for a range of curriculum areas and age ranges. They are all carefully planned and designed with the pressures of teaching in mind."