Legends of Wales / Chwedlau Cymru

Rhys Ifans group shot
Rhys Ifans group shot

Ages

7–16

Duration

Medium (5-11 activities)

Nation

Wales

Related calendar events

St. David's Day
1 March

This resource is for use with young people aged 7+, to support the Welsh Government's Year of Legends celebrations. These are aimed at celebrating everything legendary about Wales; from its magical myths, beautiful scenery to its wealth of talent.

 The clips and activities can be used as stimulus for discussions linked to Welsh literature and landscape, will inspire young people share their own stories about Welsh history and culture on film.

 This resource has a variety of pathways so that it can be used to deliver an assembly, in tutor time, as part of a lesson and in a film club session.

Dylai'r adnodd yma gael ei ddefnyddio gyda phobl ifanc o saith oed ac hy?n, er mwyn cefnogi dathliadau Blwyddyn y Chwedlau Llywodraeth Cymru. Anelir y rhain at ddathlu popeth chwedlonol am Gymru; o'i chwedlau hudol, ei golygfeydd swyngyfareddol a'i chyfoeth o dalent.

Gellir defnyddio'r clipiau a'r gweithgareddau i ysgogi trafodaethau sydd yn gysylltiedig a? llenyddiaeth a thirwedd Cymru, fydd yn ysbrydoli pobl ifanc i rannu eu storiau eu hunain am hanes a diwylliant Cymru ar ffilm.

Ceir amrywiaeth o lwybrau i'r adnodd hwn er mwyn iddo allu cael ei ddefnyddio i gynnal gwasanaeth, yn ystod adeg tiwtora, fel rhan o wers a mewn sesiwn clwb ffilm.

This resource includes

pdf

Cymru ar Ffilm: Gwasanaeth Chwedlau Ffilm Cymru

Cymru ar Ffilm: Gwasanaeth Chwedlau Ffilm Cymru PDF

Size: 1.15 MB

Download for free

ppt

Cymru ar Ffilm: Gwasanaeth Chwedlau Ffilm Cymru PowerPoint presentation

Cymru ar Ffilm: Gwasanaeth Chwedlau Ffilm Cymru PowerPoint presentation

Size: 106.03 MB

Download for free

pdf

Wales on Film - Film Legends of Wales FINAL

Wales on Film - Film Legends of Wales FINAL

Size: 1.08 MB

Download for free

ppt

Wales on Film- Film Legends of Wales FINAL.pptx

Wales on Film- Film Legends of Wales PowerPoint presentation

Size: 105.83 MB

Download for free

This Resource Supports

  • PSHE Education
  • Welsh Second Language (Cymru)

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Viewing 4 of 4 related items.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"Our SATs results this year were great, both progress and attainment in reading and writing have improved compared with last year, which we feel has been largely as a result of integrating the Into Film strategies."