Eco Explorers

Eco Explorers
Eco Explorers

Ages

5–11

Duration

Medium (5-11 activities)

Nation

England, Northern Ireland, Scotland, Wales

Related calendar events

World Environment Day
5 June

The classroom is one of the best places to teach, inspire and empower young people to be the change that is needed in the world. This resource explores environmental activity and learning across three areas: litter, biodiversity and sustaining our world. These three areas link to key policies and international objectives such as the UN's 17 Sustainable Development Goals and the UN's Convention of the Rights of the Child. It also aims to support Eco-Schools activities and is therefore of interest to any school actively engaging in the Eco-Schools programme.

This cross-curricular resource, designed to be used at primary level, enables teachers and learners to use active learning to explore a range of ecological and environmental issues through the curriculum by watching, understanding and making film.


 Tha an seòmar teagaisg air aon de na h-àiteachan as fheàrr airson an òigridh a theagasg, a bhrosnachadh agus a neartachadh gus an cuir iad fhèin an t-atharrachadh a tha a dhìth air an t-saoghal an sàs. Tha an goireas seo a' sgrùdadh obair is ionnsachadh àrainneachail thar trì cuspairean: sgudal, bith-iomadachd agus a' gleidheadh ar saoghail. Tha na trì cuspairean seo ceangailte ri prìomh phoileasaidhean is amasan eadar-nàiseanta leithid Amasan Leasachadh Seasmhach nan Nàiseanan Aonaichte agus Cunnradh nan Nàiseanan Aonaichte air Còraichean Chloinne. Tha an goireas cuideachd a' cumail taic ri gnìomhan Eco-Schools agus mar sin bidh ùidh aig sgoiltean a tha an sàs ann am prògram nan Eco-Schools. 

Tha an goireas thar-curraicealaim seo, air a dhealbhadh airson ìre bun-sgoile, a' leigeil le tidsearan agus luchd-ionnsachaidh ionnsachadh gnìomhach a chur an sàs airson raon de chùisean eag-eòlasach agus àrainneachail a sgrùdadh tron chlàr-oide is iad a' coimhead, a' tuigsinn is a' dèanamh film. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Mae'r ystafell ddosbarth yn un o'r llefydd gorau i addysgu, ysbrydoli a phweru pobl ifanc i fynd ati i newid y byd. Mae'r adnodd yma'n archwilio gweithgareddau a dysgu amgylcheddol ar draws tri maes: sbwriel, bioamrywiaeth a chynnal ein byd. Mae'r tri maes yma'n cysylltu â pholisïau allweddol ac amcanion rhyngwladol gan gynnwys 17 Nôd ar Ddatblygu Cynaliadwy y  Cenhedloedd Unedig a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae hefyd yn anelu at gefnogi gweithgareddau Eco-Ysgolion ac felly o ddiddordeb i unrhyw ysgol sy'n cymryd rhan weithredol yn y rhaglen Eco-Ysgolion.

Mae'r adnodd trawsgwricwlaidd hwn, a ddyluniwyd i'w ddefnyddio ar lefel gynradd, yn galluogi athrawon a dysgwyr i ddefnyddio dysgu gweithredol i archwilio ystod o faterion ecolegol ac amgylcheddol trwy'r cwricwlwm trwy wylio, deall a gwneud ffilm.

This resource includes

pdf

Eco Explorers Teachers Resource 2020.pdf

This cross-curricular resource explores ecological and environmental issues

Size: 15.52 MB

Download for free

ppt

Eco Explorers Presentation 2020.pptx

This cross-curricular resource explores ecological and environmental issues

Size: 130.69 MB

Download for free

pdf

Eco Explorers Curriculum Links 2020.

This cross-curricular resource explores ecological and environmental issues

Size: 1.27 MB

Download for free

pdf

Nodiadau Athrawon Eco Anturwyr Welsh (Cymraeg)

Mae'r adnodd trawsgwricwlaidd hwn yn archwilio materion eco ac amgylcheddol

Size: 15.34 MB

Download for free

ppt

Cyflwyniad Eco Anturwyr Welsh (Cymraeg)

Mae'r adnodd trawsgwricwlaidd hwn yn archwilio materion eco ac amgylcheddol

Size: 137.23 MB

Download for free

pdf

Eco Explorers Resource - Gaelic (Gàidhlig)

Eco Explorers - Gaelic (Gàidhlig)

Size: 15.65 MB

Download for free

ppt

Eco Explorers Presentation - Gàidhlig

Eco Explorers Presentation - Gàidhlig

Size: 120.68 MB

Download for free

pdf

Eco Explorers Curriculum Links - Gàidhlig

Eco Explorers Curriculum Links - Gàidhlig

Size: 864 KB

Download for free

This Resource Supports

  • Design and Technology
  • Digital
  • Film Studies
  • Gaelic Scottish (Gàidhlig)
  • Literacy
  • Science

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"As an alternative provision for learners who are not in mainstream school we use your resources in a slightly different way as they generally find it hard to watch a full length film. They are, however fantastic. "