Story Builder

Story Builder resource page image
Story Builder resource page image

Ages

7–11

Duration

Medium (5-11 activities)

Nation

Northern Ireland

Our Story Builder resource is aimed at pupils aged 7-11, and enables learners to develop their understanding of the basic building blocks of film - the 3Cs and 3Ss of film, colour, character, camera, story, sound and setting - to create imaginative narratives of their own. They will be able to use our interactive workbook to plan their own films stage by stage.


Exclusive Northern Ireland Offer - The Into Film team in Belfast are offering a FREE virtual visit to work through an activity from the pack and allow your pupils an opportunity to ask any questions they may have.


Each engaging and accessible element of the resource can be used as a stand-alone activity, or combined, so that learners can plan or make a film composed entirely of their own ideas. The resource allows pupils to work alone or collaboratively to develop characters, build their story arc, decide on settings and even design their very own film posters. 

Story Builder engages with the curriculum seamlessly, harnessing the unlimited creative talent of young people. There are countless stories in the world, all waiting to be told - help your pupils to tell theirs.


"As a teacher it is heartening to see children so engaged with their imaginations when completing the Story Builder tasks and creating their own unique story"

                                                                                                  -  Bernadette Boyle, Primary School Teacher

 


 

Tá ár n-acmhainn Tógálaí Scéalta dírithe ar dhaltaí dar aois 7-11, agus cuireann sé ar chumas foghlaimeoirí a dtuiscint ar bhloic bhunúsacha thógála na scannánaíochta a fhorbairt - dath, carachtair, ceamara, scéal, fuaim agus suíomh - le scéalta samhlaíocha dá gcuid féin a chruthú. Beidh siad in ann a leabhar oibre idirghníomhach féin a úsáid lena scannáin féin a phleanáil céim ar chéim.


Tairiscint Eisiach do Thuaisceart Éireann  - Tá foireann Into Film i mBéal Feirste ag tairiscint cuairt fhíorúil SAOR IN AISCE le dul síos trí ghníomhaíocht ón phaca agus ligean do bhur ndaltaí ceisteanna ar bith atá acu a chur orainn.


is féidir gach gné shuimiúil, inrochtana den acmhainn a úsáid mar ghníomhaíocht aonair nó chumaiscthe sa dóigh go dtig le foghlaimeoirí scannán a phleanáil nó a dhéanamh agus gan ann ach a smaointe féin. Cuireann an acmhainn ar chumas daltaí a bheith ag obair ina n-aonar nó le chéile le carachtair a fhorbairt, a snáithe scéil a thógáil, cinneadh ar shuíomhanna agus fiú a gcuid póstaeir scannáin féin a dhearadh.

Tá baint dhíreach ag Tógálaí Scéalta leis an churaclam agus baineann sé leas as buanna cruthaitheacha, gan teorainn an aosa óig. Tá scéalta gan áireamh sa domhan nár insíodh go fóill - cuidígí le bhur ndaltaí a scéal féin a insint.

 

This resource includes

Storybuilder
pdf

Story Builder

A collection of activity sheets exploring the magic of stories and film.

Size: 10.41 MB

Download for free

Story Builder resource.
pdf

Story Builder (Black and White)

A printer-friendly black-and-white version of the Story Builder resource.

Size: 4.10 MB

Download for free

Story Builder resource page image
pdf

Tógálaí Scéalta

Tá ár n-acmhainn Tógálaí Scéalta dírithe ar dhaltaí dar aois 7-11

Size: 3.95 MB

Download for free

black and white thumbnail for Story Builder
pdf

Tógálaí Scéalta - Leagan dubh-agus-bán

Leagan dubh-agus-bán den acmhainn Tógálaí Scéal

Size: 7.68 MB

Download for free

Storybuilder festive thumbnail
pdf

Story Builder festive pack

Story Builder festive pack

Size: 5.94 MB

Download for free

Story Builder festival pack b&w thumbnail
pdf

Story Builder festive pack (black and white)

Story Builder festive pack (black and white)

Size: 5.19 MB

Download for free

This Resource Supports

  • Art and Design
  • English
  • Literacy

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"I think that our work on ‘The Girl and the Fox’ has really benefitted our children. I would thoroughly recommend the Into Film approach to any school wanting to improve attainment in literacy."