Coco: Film Guide (Cymraeg)

Canllaw Ffilm iaith Gymraeg sy'n archwilio prif themâu'r ffilm Coco (2017).
Canllaw Ffilm iaith Gymraeg sy'n archwilio prif themâu'r ffilm Coco (2017).

Ages

7–11

Duration

Short (1-4 activities)

Dyma ganllaw ffilm yn yr iaith Gymraeg sy'n ffocysu ar Coco (2017). Dyma ffilm sy’n dilyn stori Miguel, 12 oed, yn cael ei gludo i Wlad y Meirw. Mae’n wynebu’r her o ddod o hyd i ffordd i ddychwelyd i'r byd go iawn cyn bod hi'n rhy hwyr.

Mae'r canllaw hwn yn ddefnyddiol ar gyfer archwilio pynciau gan gynnwys Celf a Dylunio, Cerddoriaeth ac Addysg Iechyd a Lles yn ogystal â thrafod themâu sy’n ymwneud â theulu, bywyd a marwolaeth, gwledydd yng Ngogledd America, tyfu i fyny, cymuned, enwogrwydd a phrynwriaeth, G?yl a dathliadau, a chwedloniaeth.

This resource includes

This Resource Supports

  • Art and Design
  • Citizenship
  • PSHE Education

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us

Updating our resources

We have developed a large catalogue of educational resources since launching in 2013, and some references and terminology will inevitably have dated as society and language evolves. We are aware of this and will be updating resources when our production schedule allows.

How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

What our educators say

"The Filmmaking Guides have been invaluable in helping novice filmmakers, from ensuring their story is well told, to thinking about light, camera angles and editing."