Adnoddau

Mae adnoddau Into Film Cymru wedi'u teilwra i gefnogi a chyfoethogi'r nod o ddysgu drwy ac am ffilm. Mae'r adnoddau'n cyfuno elfennau o ddysgu am lythrennedd ffilm neu wneud ffilm, fel bod modd i'r myfyrwyr ddatblygu eu dealltwriaeth a sgiliau ffilm mewn modd creadigol a diddorol.

Gall Athrawon ddefnyddio'r adnoddau yn benodol i ganolbwyntio ar hogi a gwella sgiliau am ffilm, neu ddefnyddio ffilm fel sbardun ar gyfer gwaith ar amrywiaeth eang o themâu a phynciau.

Isod gellir gweld yr adnoddau dwyieithog sy'n cyd-fynd â'r Meysydd Dysgu a Phrofiad, ynghyd â rhai o'r themâu trawsbynciol.

Celfyddydau Mynegiannol

Iechyd a Lles (a chynnwys Addysg Chyd-berthynas a Rhywioldeb)

Gwyddoniaeth Thechnoleg

Mathemateg a Rhifedd

Y Dyniaethau

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Gyrfaoedd

Cyd-destun Lleol, Cenedlaethol a Rhyngwladol

Amrywiaeth

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol

Adnoddau Ychwanegol

Referral Link Copied