Into Film recommends

Mindfulness Through Film

When Marnie Was There
When Marnie Was There

Ages

All ages

Duration

Medium (5-11 activities)

Nation

England, Northern Ireland, Scotland, Wales

This resource has been produced in partnership with Mental Health Foundation.

Half of all mental health problems start before the age of 14, and so addressing mental health concerns has never been more at the forefront of the minds of the government, the media and the education sector. Teachers now play a vital role in strengthening the mental health of their young people, but are often not sure how to incorporate this topic into an already jam-packed teaching timetable.

Mindfulness Through Film guides teachers and their learners through a series of popular mindfulness activities, such as raising sensory awareness, mindful colouring and walking. It has at its heart a collection of clips from feature and youth-made films, and culminates in a simple filmmaking task. 

The resource has been developed for young people approaching changing or challenging circumstances, such as exams and transitioning from primary to secondary school, but is suitable across Key Stages 2 and 3, and Second, Third and Fourth Level. The activities link to PSHE curricula and provide an introduction to mindfulness. 


Chaidh an goireas seo a chuir air dòigh leis am Mental Health Foundation agus tha e a' tighinn gu bhith aig an aon àm ri Seachdain nan Slàinteas Inntinn (14-18 den Chèitean 2018). 

Bidh leth de duilgheadasan a thaobh slàinteas inntinn a' toiseachadh ro aois 14, agus mar sin, chan eil e rìamh air a bhith cho cudromach dhan riaghaltas, na meadhanan no an roinn foghlam, na draghan seo a reiteachadh. Bidh tidsearan a-nis a' cluich pàirt mòr ann a bhith ag àrdachadh slàinteas inntinn na sgoilearan aca, ach, chan eil iad an còmhnaidh cinnteach mar am bu chòir dhaibh an cuspair seo a theagaisg ann an clàr-ama a tha gu math trang mu thrath.

Bidh Mothachas tro Film a' stiùireadh tidsearan agus na luchd-ionnsachaidh tro sreath de gnìomhan mothachail, cur dath ‘s cuairtean mothachail. Aig cridhe an sreath de gnìomhan seo, tha cruinneachadh de cliopan bho filmichean cumanta agus feadhainn a rinn òigridh, ‘s iad a co-dhùnadh ann an gnìomh dèanamh film.

Chaidh an goireas seo a chruthachadh dha òigridh aig a bheil tachartasan dùbhlanachd air an beulaibh leithid deuchainnean no a' gluasad bhon bùn-sgoil dhan àrd-sgoil, ach tha e freagarrachd dha sgoileran aig an 2na, 3mh ‘s an 4mh Ìre, a bharrachd air KS2 agus KS3. ‘S e seo na toiseachd-tòiseachaidh à Mothachas ‘s tha ceangailean ann dhan curraicealam PSHE.

This resource includes

ppt

Meddwlgarwch drwy Ffilm .pptx

Cyflwyniad i gyd fynd gyda'r adnodd Meddwlgarwch drwy ffilm

Size: 162.30 MB

Download for free

pdf

Meddwlgarwch drwy Ffilm - Adnodd Athrawon

Nodiadau athrawon a thaflenni gweithgaredd i fyfyrwyr ar Feddwlgarwch

Size: 4.29 MB

Download for free

ppt

MOTHACHAS TRO FILM (MINDFULNESS THROUGH FILM - POWERPOINT)

Tha an goireas a’ gabhail a-steach nòtaichean nan tidsearan agus taisbeanad

Size: 163.72 MB

Download for free

pdf

Mothachas Tro Film (Mindfulness Through Film - Teachers Notes)

Bidh Mothachas tro Film a’ stiùireadh tidsearan agus na luchd-ionnsachaidh

Size: 3.49 MB

Download for free

ppt

Mindfulness Through Film PPT presentation

PowerPoint presentation for the Mindfulness Through Film resource.

Size: 167.18 MB

Download for free

pdf

Mindfulness Through Film teachers' notes

Teachers' notes and student activity sheets for Mindfulness on Film.

Size: 5.42 MB

Download for free

This Resource Supports

  • PSHE Education
  • Personal

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us

Related Films

How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Viewing 4 of 4 related items.

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us
What our educators say

"I think that our work on ‘The Girl and the Fox’ has really benefitted our children. I would thoroughly recommend the Into Film approach to any school wanting to improve attainment in literacy."