Astudiaethau Achos

Mae Jemma Evans o Ysgol Gynradd Penybont, Rhys Roberts o Ysgol Gynradd Llanharan a Timm Dadds o Ysgol Gynradd yr Hafod i gyd wedi derbyn Gwobrau Into Film am eu haddysgu, ar ben hyn, mae Ysgol Bryn Castell (Penybont) ac Ysgol The Hollies (Caerdydd) wedi derbyn cydnabyddiaeth hefyd am eu gwaith nhw dros y blynydde. O ganlyniad, mae'n amlwg bod ysgolion ac athrawon ar draws Cymru yn arloesi ac arwain o ran eu defnydd o ffilm.

Beth am ddysgu mwy am eu profiadau drwy ddarllen yr astudiaethau achos isod. 

Referral Link Copied