Rhys Ifans becomes an Into Film Cymru Ambassador

21 Sep 2018

5 mins
Rhys Ifans group shot
Rhys Ifans group shot

Yn Gymraeg

We are very pleased to announce that Welsh actor Rhys Ifans is our new Into Film Cymru Ambassador.

Ifans is already a prominent supporter of Into Film, having spoken to 200 young people in Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Cardiff, in 2017, talking about his career and his passion for using film as an educational tool. He also recorded a special video message of encouragement for the Welsh nominees at this year's Into Film Awards. Meanwhile, his first public appearance as Into Film Cymru's new ambassador was at the opening of Galeri Caernarfon cinema in North Wales where he chatted exclusively to local young people about the power of film.

"I have admired Into Film Cymru for some time now", said Ifans upon becoming our latest Ambassador. "The opportunities this charity offers for young people in Wales today and how it supports teachers to utilise film in order to engage and motivate all pupils is amazing."

Becoming an ambassador of Into Film Cymru is an honour, and I will do all I can to support the team to maximise the power of film in realising the potential of the next generation, in each and every community across Wales.

Actor and Into Film Cymru Ambassador, Rhys Ifans

Our ambassadors represent Into Film in a variety of ways, including school and college visits, as well as lending support to our annual events such as the Into Film Awards and the Into Film Festival.

Ifans is joining a prestigious group of Welsh Ambassadors which includes actors Matthew RhysCelyn Jones and Michael Sheen. We truly appreciate the continued support of members of the film community in helping us to provide all children and young people across the UK with the opportunity to establish a meaningful and long-lasting relationship with film, both as an art form and a potential career.

Rhys Ifans was born in Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, in 1967. After attending youth acting schools at Theatr Clwyd, Mold, and training at the Guildhall School of Music and Drama, he did a lot of stage work and appeared in many Welsh-language television shows such as the comedy, Pobol y Chyff. His first film role was in the Swansea based film Twin Town and he gained international exposure with his supporting part in Notting Hill

Since then he has taken on a hugely diverse and exciting range of film roles including Enduring LoveMr. NobodyThe Amazing Spider-ManHarry Potter and the Deathly Hallows Part 1 as well as lead roles in films like Danny Deckchair and Mr. Nice. He most recently took on the role of Dylan Thomas in Dominion, which documents the last days of the iconic poet's life and features in the soon to be released Official Secrets.

The greatest investment we can make as a society is to give people the opportunity to experience the arts. Film is such a powerful medium which can take us to another world, inspire us with great stories and teach us about the emotions that we all share.

Actor and Into Film Cymru Ambassador, Rhys Ifans

Mae'n bleser cyhoeddi bod yr actor, Rhys Ifans yn Llysgennad newydd i Into Film Cymru. 

Mae eisoes yn gefnogwr brwd o waith Into Film, wedi iddo siarad gyda 200 o bobl ifanc yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Caerdydd yn 2017, lle siaradodd e am ei yrfa ac am bwer ffilm fel erfyn addysgol.Ar ben hyn, fe anfonodd e neges ffilm i longyfarch enwebwyr Gwobrau Into Film eleni Yn ystod ei ddigwyddiad cyntaf fel Llysgennad newydd Into Film Cymru bydd yn agor sinema newydd Galeri, Caernarfon ac yn sgwrsio a myfyrwyr lleol am ei waith a'i brofiadau lu.

Dwi wedi edmygu gwaith Into Film ers amser. Mae'r cyfleoedd y mae'r elusen yn eu darparu i bobl ifanc Cymru a sut y mae'n cefnogi athrawon i ddefnyddio ffilm i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr yn wych. Braint yw dod yn Llysgennad i Into Film Cymru a dwi'n gobeithio gwneud gymaint ag y galla i i helpu'r tîm i hyrwyddo pŵer ffilm i gefnogi'r genhedlaeth nesa, ym mhob cymuned yng Nghymru, i gyrraedd eu potensial.

Rhys Ifans

Mae Llysgenhadon Into Film yn cefnogi ein gwaith mewn nifer o ddulliau gwahanol; drwy ymweld ag ysgolion a cholegau ynghyd a chefnogi ein digwyddiadau blynyddol Gwobrau Into Film a Gwyl Into Film.

Mae'n ymuno a grwp nodedig o lysgenhadon Cymreig gan gynnwys Matthew Rhys, Celyn Jones a Michael Sheen. Ry'n ni'n hynod o ddiolchar am eu cefnogaeth i'n gwaith ac am ein helpu ni i roi cyfleoedd i blant a phobl ifanc led led Prydain fel eu bod yn gallu datblygu perthynas a ffilm fel cyfrwng ond hefyd fel llwybr gyrfaol yn y dyfodol. 

Ganwyd Rhys Ifans yn Hwlffordd, Sir Benfro, Cymru yn 1967. Bu'n action yn Theatr Clwyd yn y Wyddgrug, aeth ymlaen i'r Guildhall School of Music and Drama ac yna ymddangos mewn nifer o raglenni teledu cyfrwng Cymraeg o gomediau fel Pobl y Chyff i'r Swigs. Y ffilm adnabyddus gyntaf iddo fod ynddi oedd Twin Town ac yna Notting Hill wrth gwrs. Ers hynny mae rhychwant ei waith yn eang ac amrywiol o Enduring Love i Mr Nobody, o The Amazing Spide-Man i Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 1) ynghyd a'r portreadau o Mr Nice a Danny Deckchair. Yn ddiweddar mae wedi portreadu Dylan Thomas mewn ffilm am ei fywyd a bu'n gweithio ar Official Secrets a fydd yn cael ei rhyddhau yn fuan.

Y buddsoddiad mwyaf y gallwn ni ei wneud fel cymdeithas ydi rhoi cyfle i bobl brofi'r celfyddydau, ac rydw i mor falch o fod yn agor y sgriniau sinema newydd yn Galeri. Mae ffilm yn gyfrwng mor bwerus a all fynd â ni i fyd arall, ein hysbrydoli ni efo straeon gwych a'n dysgu ni am yr emosiynau ‘dan ni i gyd yn eu rhannu.

Rhys Ifans

You may also be interested in...

Viewing 4 of 4 related items.

Into Film Clubs

Into Film Clubs

Find out everything you need to know about starting an Into Film Club.

News details

Want to write for us?

Get in touch with your article ideas for the News and Views section.